top of page
​唔想一邊哭一邊溫書?
study.jpg

踏入11月,默書、測驗一個接一個📝。

有家長表示,小朋友👧🏻👦🏻一邊溫一邊喊,愈溫好似愈唔記得😭。爸媽一邊伴讀, 一邊氣炸😤,每次溫習氣氛都唔開心,試問又如何令孩子愛上學習?

今次,我們特意節錄了陳鶴安博士的著作「親力親為 輔助孩子學習的新觀點」中的一章「怎樣才能令孩子默書成績進步?」與大家分享,當中提及家長可以透過多元智能協助孩子溫習,既好玩又有效。

​誠邀你登記索取,也邀請你👍🏻分享給身邊好友。

填寫以下資料免費立即索取
親力親為 輔助孩子學習的新觀點
​(節錄版)
preview cover.jpg
bottom of page